فضای سبز شرکت پخش البرز ارومیه

شرکت پخش دارو البرز در راستای زیبا سازی و جان بخشی به محوطه سازمانی و عملیاتی خود درخواست ایجاد فضای سبز کرده است. در این راستا از نهالستان وحیدافشار دعوت به عمل آمد و نهالستان وحیدافشار با استفاده از مهندسان متخصص خود در شرکت البرز حضور پیدا کرده و طبق شرایط محیط زیستی و اقلیمی طرح و برنامه ریزی کرده اند،نهالستان وحیدافشار هم با در نظر گرفتن شرایط محیطی واقلیمی اقدام به کاشت نهال و گل های تزیینی و کاج ،از جمله کاج سدروس ،توپی،کاج نوئل سبز وآبی و کاج ستاره ای،انواع شمشاد ،گل بوداق ،گل رز،گل های فصلی،بنفشه،اقاقیا، افرا سبز،فتونیا،بید مجنون ،سرو خزنده،یال اسبی،کامیس کوچک و بزرگ،پاپیتال،نهال آلبالو،یاس زرد،کرده است،وباید توجه داشت که اقدامات نهالستان وحیدافشار بسیار گسترده تر از کاشت نهال است ما برای شرکت البرز اقدام به چمن کاری هم کرده است و مسئولیت بعد از کاشت را هم به عهده میگیریم از جمله آبیاری به صورت ممتد و حتی قطره ای برای صرفه جویی و کود دهی و هرس اصولی و هرس چمن با ماشین های مکانیزه از جمله اقدامات مهم نهالستان وحیدافشار به شمار می آید.